• July 4, 2022

Ubisoft ยืนยันว่า เกมจักรยานกีฬาเอ็กซ์ตรีม Riders Republic ที่จะวางจำหน่ายในปลายปีนี้
มีการประกาศอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 13 มิถุนายน 2021 บนเวที E3 Ubisoft Forward เวลาตี 2 ตามเวลาไทย

ซึ่งความว่าน่าจะเป็นฟุตเทจเกมเพลย์ใหม่ๆหรือระบุวันวางจำหน่ายที่แน่นอน


Instagram