• October 18, 2021

XSEED Games ได้เลื่อนการวางจำหน่าย Rune Factory 5 ในฝั่งตะวันหรือภาษาอังกฤษ ออกไปยาวถึงต้นปี 2022

เราคงต้องมารอดูภายในงาน Future Games Show กันแล้วละครับ ว่าจะมีประกาศวันวางจำหน่ายที่แน่นอนภายในงานด้วยหรือเปล่า ?


Instagram