• July 4, 2022

Nintendo Direct จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ 23:00 น. ตามเวลาไทย ซึ่งจะเน้นเกมที่เป็นของ Nintendo Switch เฉพาะแบบเต็มอิ่มถึง 40 นาทีด้วยกัน

งาน E3 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2021


Instagram